rus / engArchitects: A. Ryabskiy, K. Kharitonova, A. Pshenitsyna, K. Kozlov,
G.Suzdalev, S.Dorokhov, Y. Tichonenko
Competition entry

Finalists shortlist